Nye 2. udgaver af Xplore-elevbøgerne

2. udgaverne af elevbøgerne til Xplore Natur/teknologi til 1.-4. klasse, Xplore Biologi 9 samt Xplore Fysik/kemi 8 er udkommet!

Fælles for de nye udgaver er, at de alle lægger endnu mere vægt på den undersøgende tilgang til det faglige stof.

Nye 2. udgaver til Xplore Natur/teknologi
I de nye udgaver af elevbøgerne til Xplore Natur/teknologi er der tilføjet mange nye kapitler - bl.a. om teknologi og programmering gennem praktisk-undersøgende øvelser. Der er fokus på faglig læsning i indskolingen og en naturlig progression fra 1.-6. klasse samt indhold, der tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. 

I 2. udgaverne er hvert kapitel i elevbøgerne til 4.-6. klasse opbygget omkring en undersøgende case og opgave, som eleverne skal løse ved hjælp af egne erfaringer, ideer og hypoteser. Aktiviteten skærper elevernes nysgerrighed for stoffet, inden I går i gang med selve forløbet.

Afslutningsvist i kapitlet kan eleverne arbejde med en perspektiveringsopgave, som samler op på deres nyerhvervede faglige viden. Opgaven træner dem i at arbejde problemorienteret med naturfaglige metoder som forberedelse til den fællesfaglige naturfagsundervisning i overbygningen.

Læs mere og bestil 2. udgaverne allerede nu

Xplore Natur/teknologi 1 Elevbog

Xplore Natur/teknologi 2 Elevbog

Xplore Natur/teknologi 3 Elevbog

Xplore Natur/teknologi 4 Elevbog

2. udgaverne af elevbøgerne Xplore Natur/teknologi 5 og 6 udkommer til skolestart 2019.
Elevhæfter til 4.-6. klasse udkommer i 2. udgave efterår 2019.
Lærerhåndbøgerne til 1.-6. klasse udkommer i 2. udgave ultimo 2019 og frem.

Nye 2. udgaver til overbygningen
I de nye udgaver af elevbøgerne til Xplore Biologi 9 og Xplore Fysik/kemi 8 indledes hvert kapitel med en virkelighedsnær case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Herefter følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vakt deres nysgerrighed og motivation for indholdet. 

I slutningen af kapitlet møder eleverne en perspektiveringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået. Hvert kapitel slutter med et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til 'den virkelige verden' og til de andre naturfag.

Læs mere og bestil 2. udgaverne: 

Xplore Biologi 9 Elevbog

Xplore Fysik/kemi 8 Elevbog

Til skolestart 2019 udkommer elevbogen til Xplore Biologi 7 og Xplore Geografi 8.

Elevhæfte og lærervejledning til 1. udgaven kan anvendes sammen med 2. udgaven. Vi arbejder løbende på udgivelsen af de resterende 2. udgaver af Xplore-elevbøgerne til overbygningen. Hold dig orienteret her på hjemmesiden.

IMG_0002