iXplore og de nye Forenklede Fælles Mål

Årsplanlægning og kompetence-, færdigheds- og vidensmål

Efter sommerferien tilføjes et årsplanlægningsmodul til iXplore. Årsplanlægningen er indlagt i en kalender for hvert klassetrin med forslag til, hvornår der undervises i iXplores forløb.  

Kalenderen er interaktiv, så brugerne kan indlægge fx emneuger, lejrskole eller egne supplerende forløb. 

Kalenderen kan sendes til fx elever, forældre og skoleledelse. 

Fra de enkelte forløb og emner er der link til skemaet over de fælles mål for faget. På skemaet er de kompetencemål og færdigheds- og vidensmål, de enkelte emne dækker, markeret. 

Læringsmål

I løbet af sommerferien vil der blive tilføjet forslag til læringsmål til de enkelte emner. 

Læreren kan øverst på hver elevs emnesider vise forslagene til læringsmål, eller selv skrive læringsmål tilpasset den enkelte elev eller hele klassen.

Logbog, læringsmål og tegn på læring

Læringsmålene vil også blive tilføjet elevernes logbog.

Inden undervisningsforløbet starter vil eleven have mulighed for at skrive egne kommetarer til læringsmålene i logbogen.

Efter undervisningsforløbet vil eleverne kunne beskrive:

- hvordan hun har arbejdet med læringsmålene

- i hvilket omfang der har været tegn på læring i forhold til læringsmålene

- hvilke områder hun vil arbejde videre med.

Elevens eget leksikon

Eleverne får mulighed for via logbogen at oprette egne formuleringer af begreber til elevens "Mit leksikon".